JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE , JEDNADŽBE s APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA ,
NEJEDNADŽBE s APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA

-
Zbirka potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole
MATEMATIKA-1- NEJEDNADŽBE , JEDNADŽBE, JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE s APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA
PDF - ogledni primjeri
riješenih zadataka
 


Primjeri riješenih zadataka
iz naše zbirke:

video upute uz zadatke iz ove zbirke
Nejednadžbe i jednadžbe :
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d) - 18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.-1) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a.-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.b.-7) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.c.-1) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1184. 1)--4) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137.-5)
- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-5. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-9. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16.- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
Riješeni zadaci po školskoj zbirci
nejednadžbe ... PDF >>
 
 
     
 
PDF - ogledni primjeri
riješenih zadataka
 
  JOŠ PUNO ZADATAKA NA OVO TEMU IMATE OVDJE >>>>
 
 
  Autor zadataka: Mladen Sraga
Autor kompletnih rješenja i uputa: Mladen Sraga
Izdavač: M.I.M.-Sraga d.o.o.


Zbirka u POTPUNOSTI PRATI NASTAVNI PLAN I PROGRAM i najveća je zbirka potpuno riješenih zadataka u Hrvatskoj na temu jednadžbi i nejednadžbi...
razlikuje se od svih drugih zbirki po tome što su svi zadaci kompletno riješeni i uz njih ide dodatna uputa i objašnjenje ! i razlikuje se od svih ostalih zbirki po tome da AUTORA i izadvača možete tražiti dodatne upute i objašnjenja uz zadatke koji vam nisu dovoljno jasni ( ako ima takvih zadataka ! )
Zbirka je gotova i ide u tiska. Ova zbirka NIJE BESPLATNA već ima vrlo popularnu cijenu od 99 kn !

Dio koji će biti objavljen na ovoj web-stranici biti će besplatan a kompletnu zbirku o UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA
m

oći će te kupiti samo u štampanom obliku i to isključivo preko centra za poduku: M.I.M.-Sraga,
dolaskom do nas ili preko pošte ( pouzećem )

Kupnjom ove zbirke dobijete GARANCIJU na sve zadatke tako da možete postavljati dodatna pitanja
i tražiti dodatne upute uz zadatke iz ove zbirke putem telefona ili preko maila !
tel: 01-4578-431 ili mail: mim-sraga@zg.htnet.hr

 
Zbirka potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole
MATEMATIKA-1- NEJEDNADŽBE , JEDNADŽBE, APSOLUTNE JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
PDF - ogledni primjeri
riješenih zadataka
  video upute uz zadatke iz ove zbirke
Nejednadžbe i jednadžbe :
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.d) - 18) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.-1) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a.-8) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.b.-7) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.c.-1) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1184. 1)--4) - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1137.-5)
- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-5. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-9. - novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1138.a)-16.- novo
Nejednadžbe uputa uz zbirku 1139. - novo
Kvadratne nejednadžbe za 1. srednje - novo
nejednadžbe malo složeniji za 1. srednje - novo
   
  JEDNADŽBE , NEJEDNADŽBE , APSOLUTNE JEDNADŽBE , APSOLUTNE NEJEDNADŽBE
-
Zbirka potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole
MATEMATIKA-1- NEJEDNADŽBE , JEDNADŽBE, APSOLUTNE JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE
PDF - ogledni primjeri
riješenih zadataka